previous arrow
next arrow
Slider

011/763413

Thomas Watsonlaan 103 3930 Hamont-Achel

011/391949

Justitielaan 10
3910 Pelt

Praktisch

Wat neem je mee (liefst in een kleine tas)

  • Heen en weer boekje (deze ontvangt u de eerste opvangdag)
  • Melkpoeder per maaltijd in container (noteer de benodigde hoeveelheid water) + reserve voeding
  • Fles
  • Pantoffeltjes of anti-slip sokjes
  • Eventueel een slaapzak
  • Eventueel reserve kleding (we hebben ook reserve kleding in de opvang)
  • Eventuele medicatie (mét doktersattest)

Een tut en/of knuffel gebruiken we alleen als er echt nood aan is.

Opvangplan

Iedere maand vragen we u het opvangplan voor de komende maand in te vullen en uiterlijk rond de 15e van de maand weer in te leveren. Hierop geeft u aan op welke dagen en uren u uw kindje brengt en op welke dagen het niet komt.

Vakantie/afwezigheidsdagen

Indien verlofdagen zijn aangegeven op het opvangplan worden deze niet aangerekend op de factuur. Ook ziektedagen, indien gemeld voor 8u30, worden niet aangerekend. (doktersattest meenemen) Tijdens de maand kunt u ook 1 dag annuleren. Hiervoor vragen we 5 euro annulatiekosten.

Bij ziekte en ongeval

Met een lichte verkoudheid en een niet ernstige ziekte, kan uw kindje gewoon bij ons terecht.

Indien u medicatie van thuis meebrengt, brengt u hiervoor een attest van de arts mee. ( Let op!: zonder attest mogen wij het medicament niet toedienen!) Wij vragen ook de originele verpakking met bijsluiter mee te geven. Is uw kindje ernstiger ziek, dan vragen wij het thuis te houden, of een andere oplossing te voorzien. Dit in het belang uw kindje en van de andere kinderen in de opvang.

Wordt uw kindje ziek in de opvang, dan zorgen we voor een rustig plekje en wat extra aandacht.
Krijgt uw kindje een ongeval, of wordt het te ziek om in de opvang te blijven, dan nemen we contact met u op. Samen wordt dan besproken wat er gedaan moet worden. ( perdolan toedienen, vroeger afhalen, dokter bellen)

Voor kleine ongevallen op de crèche hebben wij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met ongevallenpolis afgesloten speciaal voor kinderdagverblijven. (DVV verzekeringen)

Vaccinaties

In België is alleen de polio vaccinatie verplicht. Toch vragen wij u het vaccinatie schema van Kind en Gezin te volgen.

Aanwezigheidsregister

De facturatie gebeurt na afloop van de maand aan de hand van de aanwezigheden, geregistreerd op het aanwezigheidsregister. Dit moet u, om de juistheid te garanderen dagelijks aftekenen. Na afloop van de maand en na controle van de factuur vragen wij u ook een maandoverzicht (achterzijde opvangplan) af te tekenen voor de juistheid van de registratie.

Toegang

Voor de ouders is de opvang iedere dag en op ieder moment toegankelijk. Houd u wel rekening met drukke momenten ( rond 11 en 15 uur i.v.m. etens- en slaaptijd) Komt er iemand anders uw kindje ophalen, vermeld dit dan in het heen en weer boekje, liefst met duidelijke omschrijving van de persoon. De voordeur blijft verder, zonder voorafgaande afspraak gesloten.

Wennen

Wij vinden het heel belangrijk, dat uw kindje het naar de zin heeft bij ons. Daarvoor is de samenwerking met de ouders heel belangrijk. We zullen dan ook extra tijd inplannen om de kindjes en hun ouders bij ons te laten wennen, voordat de eigenlijke opvang van start gaat.

Meestal komen de ouders hun kindje voorstellen tijdens een kennismakingsbezoek vlak voor de start van de opvang. Tijdens dit bezoek of bij de eerste opvangdag vragen we u zoveel mogelijk over uw omgang met uw kindje te vertellen, want details, bijvoorbeeld: hoe troost u uw kindje, hoe legt u het in zijn bedje, etc. maken, dat het wennen veel sneller en gemakkelijker gaat. Uw kindje zal zich zo veel sneller thuis voelen en we hopen dat u zich hierdoor ook sneller thuis zult voelen in ’t Speelhuis.

Een wendag wordt aangerekend als een normale opvangdag. Verder werken wij met een heen en weer boekje, waarin u mededelingen over thuis kunt schrijven en wij over de opvang. Natuurlijk kunt u ons telkens bij het halen en brengen spreken, of een afspraak maken op een rustiger moment.

Inlichtingenfiche

In de maand voordat de opvang van start gaat mailen wij u het inlichtingenfiche, of u neemt er een mee bij het kennismakingsbezoek. Neem het volledig ingevuld terug mee op de eerste opvangdag. Deze informatie is heel belangrijk voor een goed verloop van de opvang en bij eventuele problemen. We bewaren het in het dossier van uw kindje.

Webdesign © WiThService.be